หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงผลของหุ้นทุกตัวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 15 นาที

ข่าวหุ้น

22
June
EARTH
EARTHจ่อเบี้ยวหนี้เฉียด 7 พันลบ. ธุรกิจง่อนแง่น-ตลท."SP"ยาว

"เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ" แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทอาจผิดนัดชาระหนี้ตั๋วบี/อี เงินกู้แบงก์ และหุ้นกู้ ในเดือนมิ.ย.นี้ รวมกว่า 6.95 พันล้านบาท ขณะที่ธุรกิจเริ่มชะลอตัว และการดำเนินงานในอนาคตขึ้นอยู่กับการเจรจาเจ้าหนี้ เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหา ด้านตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงห้ามซื้อขายหุ้น(SP) เหตุบริษัทยังชี้แจงไม่ชัดเจน ทั้งแผนการชำระหนี้และผลกระทบในการดำเนินธุรกิจ ด้านโบรกฯให้ระมัดระวังกลุ่มแบงก์ ทั้ง KTB-KBANK หวั่นตั้งสำรองใน Q2/60 ขณะที่สมาคมธนาคารไทย ระบุ EARTH เบี้ยวหนี้ไม่กระทบแบงก์ เหตุเป็นหนี้เก่า-เจ้าหนี้กันสำรองแล้ว


***EARTH รับเบี้ยวหนี้เฉียด 7 พันลบ.

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด(มหาชน)หรือ EARTH ชี้แจง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม 35,725 ล้านบาท หนี้สินรวม 25,034 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 10,690 ล้านบาท โดยหนี้สินรวมคิดเป็นร้อยละ 70.07 ของสินทรัพย์รวม ยอดผิดนัดชำระหนี้ หนี้ที่เข้าเงื่อนไขผิดนัดชำระหนี้ และหนี้ที่คาดว่าจะผิดนัดชำระหนี้มี 3 รายการ รวมกันมีมูลค่าประมาณ 6,952 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.45 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด ประกอบด้วย หนี้ที่ผิดนัดชำระแล้วในเดือน มิ.ย. รวม 1,047.12 ล้านบาท เข้าเงื่อนไขการผิดนัดชำระหุ้นกู้ 2 กอง วงเงินรวม 5,500 ล้านบาท และหนี้สินที่คาดว่าจะไม่สามารถชำระได้ภายในเดือน มิ.ย.รวม 405.70 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มี.ค. 60 มีสินทรัพย์รวม 35,725 ล้านบาท หนี้สินรวม 25,034 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 10,690 ล้านบาท โดยหนี้สินรวมคิดเป็นร้อยละ 70.07 ของสินทรัพย์รวม

ปัจจุบันสถาบันการเงินทุกแห่ง ทบทวนวงเงินสินเชื่อทั้งหมด ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถขอวงเงินสินเชื่อ หรือออกตั๋วแลกเงินฉบับใหม่ เพื่อทดแทนฉบับเดิมที่ถึงกำหนดชำระได้ จากการผิดนัดชำระหนี้ ทำให้บริษัทฯ ถูกลดระดับความน่าเชื่อถือจากคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ และต้องดำเนินธุรกรรมต่างๆ ในรูปแบบเงินสดมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ อย่างยากลำบากในขณะนี้

การประกอบธุรกิจของบริษัทชะลอตัว ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯในอนาคต จึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาผ่อนผัน และข้อตกลงกับเจ้าหนี้ในแต่ละกลุ่มข้างต้น เพื่อที่จะให้บริษัทฯสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติ

ปัจจุบัน บริษัทฯ พยายามหาแนวทางการชำระหนี้ที่แน่นอนเป็นรูปธรรม เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินทุกแห่ง อยู่ในช่วงเวลาของการแก้ไขปัญหาต่างๆ และปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย หากบริษัทมีความคืบหน้าบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

***ตลท. "SP"ยาว หลังแจงผลกระทบไม่ครบถ้วน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงขึ้น SP หุ้น EARTH เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้ชี้แจงผลกระทบที่ชัดเจนว่าปัจจุบันบริษัทมีการดำเนินธุรกิจอยู่หรือไม่ อย่างไร ประกอบกับภาระหนี้ที่ผิดนัดและหนี้ที่คาดว่าจะผิดนัดมีนัยสาคัญอันอาจกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยที่บริษัทยังไม่สามารถกำหนดกรอบระยะเวลาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นสารสนเทศสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ตลท.จึงยังคง SP จนกว่าบริษัทจะชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจนและครบถ้วน

***โบรกฯ แนะเลี่ยงแบงก์-หลักทรัพย์ หาก EARTH ถูก SP ยาว ทำมูลค่าหุ้นลดลง

บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) แนะนำ"หลีกเลี่ยงการเก็งกำไรหุ้นกลุ่มหลักทรัพย์ในช่วงนี้" หลัง EARTH แจ้งรายละเอียดการผิดนัดชำระแล้ว ทั้งนี้ การถูกระงับวงเงินจากทุกสถาบันการเงิน ขณะที่ไม่สามารถเข้าถึงตลาดตราสารหนี้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเพิ่มทุน นอกจากนี้ หากตลาดหลักทรัพย์ไม่ปลดเครื่องหมาย SP ห้ามซื้อขาย อาจจะส่งผลลบต่อหุ้นกลุ่มหลักทรัพย์ เนื่องจากการชำระราคา (settlement) ของ SSF หุ้น EARTH ด้วยราคาซื้อขายสุดท้ายก่อนหยุดซื้อขาย จะทำให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ถือหุ้นมีความเสี่ยงขาดทุน หากหุ้นกลับมาซื้อขายด้วยราคาที่ลดลง ดังนั้น เราแนะนำ หลีกเลี่ยงการเก็งกำไรหุ้นกลุ่มหลักทรัพย์ในช่วงนี้

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) แนะระมัดระวังการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคาร ภายหลัง EARTH ออกมาระบุ ผิดนัดชำระหนี้สินเชื่อเพื่อการค้าอ้างอิง คาดธนาคาร กรุงไทย (KTB) และ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ตั้งสำรองใน Q260


***สมาคมธนาคารไทย ยัน EARTH เบี้ยวหนี้ไม่กระทบแบงก์ เหตุเป็นหนี้เก่า - เจ้าหนี้กันสำรองแล้ว

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ระบุกรณี EARTH มีหนี้ที่คาดว่าจะผิดนัดชำระในเดือนมิถุนายนรวม 6.95 พันล้านบาท ยืนยันว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่กระทบกับระบบสถาบันการเงินของไทยอย่างแน่นอน เนื่องจากสถาบันการเงินแต่ละแห่งมีหลักในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี และมีการกันสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นไปตามหลักที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. กำหนดไว้

“หนี้ของ EARTH เป็นหนี้เก่า ซึ่งแบงก์ที่เป็นเจ้าหนี้ก็ได้มีหลักการในการบริหารความเสี่ยง และกันหนี้เสียไว้อยู่แล้ว จึงไม่น่าเป็นกังวลหรือน่าเป็นห่วงต่อระบบสถาบันการเงิน”นายปรีดี กล่าว

JWD รุกธุรกิจขนย้าย เพิ่มพื้นที่ห้องเก็บของให้เช่าในเมือง ขยายฐานลูกค้ากลุ่ม B2C
THAI ร่วง 4.23% สวนทิศทางตลาด ล่าสุดบริษัทประสบความสำเร็จออกหุ้นกู้ 8 พันลบ.อายุยาวสุด 15 ปี
บล.ทิสโก้ : LPN แนะนำ“ถือ” มูลค่าที่เหมาะสม 11.10 บาท
EA บวก 2.90% หลังโชว์ COD พลังงานลมเพิ่ม 45 MW

เกาะกระแสหุ้นแรง

22
June
SPA
SPA กระตุกแรงรับแผนบุก ตปท. ดัน P/E พุ่งเกือบ 50 เท่า
จับตา VGI ไปไกลแค่ไหน เมื่อราคาหุ้นฟื้นเร็วกว่าธุรกิจ
AOT แพงได้อีก ... โบรกฯ อัพใช้ราคาปีหน้า

ข่าวเด็ดรอบ 7 วัน

"สมคิด"ทุบโต๊ะ!ประมูลไฮสปีดเทรน"กทม.-ระยอง"-ทางคู่ 5 เส้นปีนี้
WORKเพิ่มเป้ารายได้ เรทติ้งกระฉูด-โฆษณาทะลัก กูรูแห่อัพพื้นฐาน
TU โชว์กำไร Q1/60 เกินคาด ได้ Red Lobster ช่วยชีวิต

ข่าวทั้งหมด

TFD ขายหุ้น PP 250 ล้านหุ้นให้นักธุรกิจอสังหา 3 รายฯ 2 รับเงิน 500 ลบ.เดินหน้าลุยโครงการใหม่
SMART รับปีนี้ยังขาดทุน พร้อมลดเป้ารายได้เหลือใกล้เคียงปีก่อน จากเดิมคาดโต 5 % หลังตลาดวัสดุก่อสร้างทรงตัว
STEC บวก 2.75% นิวไฮรอบ 5 เดือน พบบิ๊กล็อต 1.68 ล้านหุ้น ซื้อขายต่ำกว่าราคากระดาน
ASIAN พุ่ง 8.53% คาดผลงาน Q2/60 ออกมาดี หลังปรับกลยุทธ์มุ่งขายสินค้ามาร์จิ้นสูง
COM7 บวก 2.56% แนวโน้มผลงาน H2/60 เติบโตโดดเด่น มีดีลเจรจาพันธมิตรทางธุรกิจ 2-3 ราย
BEM บวก 2.10% รับข่าวดี รฟม.เตรียมเปิดเดินรถไฟฟ้าเชื่อมสถานี`เตาปูน-บางซื่อ`ส.ค.นี้
PSL-TTA นำหุ้นเดินเรือบวก รับดัชนีค่าระวางเรือพุ่งต่อเนื่อง-ส่งออกโตช่วยหนุนธุรกิจสดใส
BRR เผยกำหนดช่วงราคา BRRGIF ที่ 9.90-10.40 บาท ก่อนเคาะราคาสุดท้าย 24 ก.ค.60 เปิดจอง 7-14 ก.ค.60
TFD จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 250 ล้านหุ้นให้ PP 3 ราย ราคา 2 บาท/หุ้น นำเงินใช้ลงทุนโครงการใหม่
ตลท.รับหลักทรัพย์ NOK-W1 เริ่มซื้อขาย 26 มิ.ย.60
TNP บวกต่อเนื่อง 4 วันทำการ คาดแนวโน้มผลงาน Q2/60 โตรับกำลังซื้อฟื้น
บล.เคจีไอ : AMA แนะนำถือ ราคาเป้าหมาย 20.60 บาท
บล.ทิสโก้ : LPN แนะนำ“ถือ” มูลค่าที่เหมาะสม 11.10 บาท
0 0 2017-06-26 11:41:12
บล.เคจีไอ : AMA แนะนำถือ ราคาเป้าหมาย 20.60 บาท
27 0 2017-06-22 12:04:07
บล.เคจีไอ : SQ แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 7.40 บาท
82 0 2017-06-15 10:11:47
บล.เคจีไอ : MONO แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 3.98 บาท
86 0 2017-06-14 11:03:36
บล.ทิสโก้ : IVL ปรับคำแนะนำขึ้นจาก“ขาย” เป็น“ซื้อ” และปรับมูลค่าที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นเป็น 46 บาท
67 0 2017-06-13 10:41:30
บล.เคจีไอ : PLANB แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 7.50 บาท
119 0 2017-06-09 11:42:46
บล.เคจีไอ : PYLON แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 13.50 บาท
48 0 2017-06-07 09:56:03
บล.เคจีไอ : KBANK ปรับเพิ่มคำแนะนำจากถือ เป็นซื้อ และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายปี 2560F ขึ้นอีก 11% เป็น 218 บาท
47 0 2017-06-06 11:14:09
บล.เคจีไอ : BTS แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่คำนวณโดยวิธี sum-of-the-parts ที่ 10.60 บาท
160 0 2017-06-05 12:01:56
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TRC แนะนำ ถือ ปรับราคาเป้าหมายลงเหลือ 1.35 บาท จากเดิม 1.50 บาท
102 0 2017-06-05 11:13:40
บล.เคจีไอ : BCH แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 16.50 บาท
78 0 2017-06-02 11:15:25
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : CKP เแนะนำ Trading Buy ปรับลดราคาเป้าหมาย SOTP ลงเป็น 3.44 บาท (จาก 3.50 บาท)
82 0 2017-06-01 11:25:59
กำไรของกิจการสะท้อรราคาหุ้น
314 0 2015-05-25 15:48:50
การประเมิณมูลค่าหุ้น รู้อย่างไร ว่าราคาหุ้นแพง หรือถูก
804 0 2015-05-21 17:08:52
รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง
1126 0 2015-05-21 15:41:14
การลงทุนในหุ้น เน้นคุณค่า
151 0 2015-05-20 13:24:25
7 ขั้นตอนการจัดการพอร์ต อย่างมืออาชีพ “ด้วยตัวคุณเอง”
1566 0 2015-05-07 11:38:12
เรียนรู้การใช้งาน Price Oscillator
2092 1 2015-03-27 14:19:38
หาจุดเปลี่ยนแนวโน้มกับ PARABOLIC SAR
977 3 2015-03-27 14:12:13
ดูปริมาณซื้อขายให้กับ OVB (ON BALANCE VOLUME)
1534 0 2015-03-26 16:13:51
มารู้จัก Bollinger Band %B กันเถอะ
2913 1 2015-03-26 16:03:40
Bollinger Band Width ตัวช่วยที่ทำให้Bollinger Band ทำงานได้ดียิ่งขึ้น(1)
825 0 2015-03-26 15:59:37
เทคนิคใช้งาน Bollinger band ง่ายๆที่ทุกคนคาดไม่ถึง
2134 0 2015-03-26 15:50:14
การเทรดโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ย MA(Moving Average )
1299 0 2015-03-26 15:29:57

Video

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 28/12/58
144 0 2015-12-28 11:10:29
เอไอเอส มอบส่วนลด 50% บัตรชมภาพยนตร์ และส่วนลดสูงสุด 15% สมาร์ทโฟนสุดฮิตฉลองครบรอบ 1 ปี ศูนย์การค้า Central Embassy
65 0 2015-06-09 15:24:15
พณ.ระดมสมองเอกชนหาทางดันส่งออก วันนี้
29 1 2015-04-21 14:25:10
MONEY TALK - BIG CAMERA - มีนาคม 2558
96 0 2015-03-06 18:06:08
; ;