ข่าวหุ้น

22
January
ข่าวหุ้น,กระแสหุ้นแรง,ราคาหุ้น,กราฟหุ้น
เทรดวอร์พ่นพิษ ทำส่งออก61 โตพลาดเป้าแค่ 6.7%

   พาณิชย์ เผยส่งออกปี61 พลาดเป้าโตแค่ 6.7% จากที่คาดหวังโต 8% สาเหตุหลักจากผลกระทบสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ รองลงมาคือค่าเงินบาทแข็ง แต่ปีนี้ยังกัดฟันคงเป้าส่งออกโต 8% เร่งขยายตลาดส่งออกใหม่เล็ง เกาหลี - กลุ่ม CLMV ฟาก"สมคิด" ระบุพอใจตัวเลขส่งออกเชื่อทำดีที่สุดแล้ว พร้อมหวังจีดีพี61 โต 4% 


*** ส่งออกปี61 พลาดเป้าโตแค่ 6.7% จากที่หวัง 8% 


นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภาวะการค้าระหว่างประเทศ เดือนธันวาคม 2561 ว่า การส่งออกของไทยในเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีมูลค่า 19,381 ล้านดอลลาร์ ติดลบ 1.72% ขณะที่ทั้งปี 2561 มีมูลค่า 252,486.4 ล้านดอลลาร์ หรือขยายตัวได้ 6.7% ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 8% 

ขณะที่การนำเข้าในเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีมูลค่า 18,316.4 ล้านดอลลาร์ ติดลบ 8.15% ด้านทั้งปีมีมูลค่า 249,231.9 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 12.51% 

จากตัวเลขมูลค่าการส่งออก-นำเข้าดังกล่าว ส่งผลให้ดุลการค้าในเดือนธันวาคมเกินดุล 1,064.9 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ทั้งปีเกินดุล 3,254.5 ล้านดอลลาร์ 


*** สาเหตุหลักจากสงครามการค้า รองลงมาบาทแข็ง 

สำหรับสาเหตุที่ทำให้การส่งออกภาพรวมธันวาคม 2561 และทั้งปีที่ผ่านมาต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้นั้น ส่วนใหญ่มาจากผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเป็นสำคัญ โดยตลาดหลักหดตัว 0.5% โดยเฉพาะตลาดยุโรปที่ติดลบ 5% ด้านตลาดจีนติดลบ 7.3% ตลาดเอเชียใต้ติดลบ 17.6% และอินเดียติดลบ 12.9% ขณะที่ตลาดสหรัฐฯ ยังขยายตัวได้ 0.6% ญี่ปุ่นขยายตัวได้ 2.7% ด้านสินค้าที่ติดลบ คือ สินค้าประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบที่ติดลบ 16.9% ด้านแผงวงจรไฟฟ้าติดลบ 4.5% 

ทั้งนี้ จากการประเมินผลกระทบจากสงครามการค้าที่มีต่อการส่งออกของไทยในปีที่ผ่านมาพบว่า ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกสุทธิ 382.1 ล้านดอลลาร์ โดยคิดเป็นผลกระทบทางตรงจากสหรัฐ ลดลง 41.6% หรือเป็นผลกระทบต่อการส่งออก 421.5 ล้านดอลลาร์ ด้านผลจากห่วงโซ่อุปทานจีน ลดลง 5.8% หรือมีผลลบต่อการส่งออก 438.6ล้านดอลลาร์ ส่วนผล

ทดแทนการส่งออกจีนในสหรัฐ เพิ่มขึ้น 9.6% หรือเป็นผลบวกต่อการส่งออก 478 ล้านดอลลาร์

“ตัวการที่ทำให้ส่งออกของไทยปี 2561 ที่ผ่านมาพลาดเป้าที่ 8% มาจาก สงครามการค้าสหรัฐ-จีน เป็นสำคัญ โดยหากดูรายตลาดจะพบว่า ตกเยอะมาก ทั้งจากจีนที่ธันวาคม 2561 ติดลบมากกว่า 7% แต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันทั่วโลก ไม่เฉพาะกับไทยเท่านั้น ขณะที่ค่าเงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นนั้น ยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อการส่งออกบ้าง ดังนั้นผู้ส่งออกจะต้องปรับตัว เนื่องจากเราไม่สามารถแทรกแซงค่าเงินบาทได้ เราจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด”นางสาวพิมพ์ชนก กล่าว


*** สินค้าเกษตร-อุตสาหกรรม ขยายตัวได้ต่ำ 


ด้านกลุ่มสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวได้ในระดับต่ำ เนื่องจากปัจจัยด้านราคา ในกลุ่มสินค้าสำคัญ เช่น น้ำตาล และยางพารา รวมถึงความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงในบางกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะ ยางพารา และกุ้ง ขณะที่ภาพรวมการส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ยังขยายตัวได้ แต่ปริมาณหดตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ ขณะที่กลุ่มอาหารยังขยายตัวสูง เช่น ไก่สดแช่แข็ง และแปรรูป ทูน่ากระป๋อง เป็นต้น 


*** กัดฟันคงเป้าส่งออกปี62โต8% เร่งขยายตลาดใหม่


ขณะที่ปี 2562 กระทรวงพาณิชย์ยังคงประมาณการส่งออกที่ 8% โดยในปี 2562 การส่งออกยังคงเผชิญความท้าทายจากความผันผวน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก โดยเฉพาะปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน รวมถึงเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญมีแนวโน้มชะลอตัว ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรจะอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากอุปทานและสต๊อกตลาดโลกอยู่ในระดับสูง ภาพรวมการส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกจะขยายตัวได้ในระดับต่ำ ก่อนที่จะเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายปี หากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน คลี่คลาย ซึ่งมองว่าจะส่งผลดีต่อภาพรวมการส่งออกให้กลับมาเติบโตดีได้ โดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

“ในปี 2562 พาณิชย์จะเร่งหาตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพเข้ามาทดแทน เพื่อขับเคลื่อนการส่งออกไปสู่เป้าหมายที่ 8% โดยเฉพาะการขยายความร่วมมือทางการค้ากับคู่ค้าที่มีศักยภาพ เช่น เกาหลี รวมถึงการขยายความร่วมมือทางการค้าในภูมิภาคอาเซียน และ CLMV ในโอกาสการเป็นประธานอาเซียน โดยเฉพาะการเจรจความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค ที่เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ASEAN 10 ประเทศ กับคู่ภาคีที่มีอยู่ 6 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (RCEP) ให้ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของไทยในอนาคต” นางสาวพิมพ์ชนก กล่าว


*** สมคิด พอใจตัวเลขส่งออก พร้อมหวังจีดีพี61 โต 4% 


นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขการส่งออกปี 2561 ที่ขยายตัวได้ 6.7% ว่า ถือเป็นตัวเลขที่สูง เมื่อประเมินจากภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนในปัจจุบัน และเมื่อประเมินจากตัวเลขการส่งออกของไทยทั้งปีแล้ว ยังคาดการณ์ว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของไทยในปี 2561 จะขยาย

ตัวได้ 4% 

“จากตัวเลขการส่งออกที่ออกมาทั้งปี 2561 ที่เติบโต 6.7% ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 8% ของกระทรวงพาณิชย์ แต่ก็มองว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากแล้ว ในยามที่เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอน และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ธนาคารโลกยังมองว่า เศรษฐกิจไทยมีความยืดหยุ่นพอสมควร และยังขยายตัวได้ดี ซึ่งในปี 2562 มองว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 3.8% ด้วย ส่วนเรื่องการส่งออกของไทย ต้องบอกว่า เราจะต้องเร่งสร้างโครงสร้างการส่งออกให้พัฒนามากกว่านี้ เพราะในวันนี้หากใครที่พึ่งพาการส่งออกอย่างเดียว ไม่พัฒนาจะเหนื่อยแน่นอน” นายสมคิด กล่าว 

นายสมคิด กล่าวว่า ในปี 2562 ธนาคารโลกประเมินว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 3.8% แต่ในฝั่งของรัฐบาลชุดปัจจุบันขอไม่ตอบตัวเลข เนื่องจากเป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะประเมินมากกว่า


*** เงินบาทแข็งค่าขึ้นมากสุดในโลกช่วง 6 เดือนหลังปีก่อน จ่อกระทบส่งออกปีนี้


สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้นมากที่สุดในโลกในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2018 ทำให้อาจเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้

โดยในช่วง 6 เดือนสุดท้ายของปีที่ผ่านมา อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้น 5.2% ทำให้เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าขึ้นมากที่สุดในช่วงดังกล่าว รองลงมาคือสกุลเงินเยนของญี่ปุ่น ซึ่งแข็งค่าขึ้น 3.1% และสกุลเงินรีลของบราซิล ซึ่งแข็งค่าขึ้น 2.8%

นักวิเคราะห์เตือนว่า การแข็งค่าขึ้นของเงินบาทไทยจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เนื่องจากภาคส่งออกของไทยชะลอลงอยู่แล้วจากผลกระทบของสงครามการค้าโลก

'ปีนี้คงจะลำบาก ภาคส่งออกของไทยชะลอตัวลงอยู่ก่อนแล้ว เพราะผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน และเมื่อเผชิญปัจจัยลบจากการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทจะทำให้รายได้ของภาคส่งออกลดลงเมื่อแปลงมาเป็นสกุลเงินบาท' ดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทยนักเศรษฐศาสตร์ที่บมจ.ธนาคารทหารไทยกล่าว

ทุนสำรองระหว่างประเทศของไทย ซึ่งอยู่ที่ 207 พันล้านดอลลาร์ การเกินดุลบัญชีเดินสะพัด และการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยที่ทำให้เงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่นายจิติพล พฤษามทนันท์ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์บมจ.ธนาคารกรุงไทยคาดว่า อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทของไทยจะยังคงแข็งค่าขึ้นในปีนี้

อย่างไรก็ตาม ING Groep NV มีมุมมองที่แตกต่างออกไปว่า เงินบาทของไทยอาจอ่อนค่าลงในปีนี้ เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในปีนี้เป็นปัจจัยกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ที่มา: http://www.efinancethai.com


CAZ เปิดเทรดวันแรก 3.60 บาท ต่ำจอง 7.69% จากราคา IPO ที่ 3.90 บาท
BFIT เผยปี 61 กำไร 369 ลบ.พุ่ง 57% รายได้ดอกเบี้ยเพิ่ม-พอร์ตลูกหนี้โต
SCI จะใช้เงินราว 30 ลบ.ร่วมทุนผุดบริษัทใหม่ ค้า-ให้เช่าโทรศัพท์มือถือ
CMAN จับมือพันธมิตรเยอรมัน ตั้งบริษัทร่วมทุนผลิต-จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

เกาะกระแสหุ้นแรง

08
August
TAPAC
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TAPAC ให้มุมมอง `บวก` ไม่มีคำแนะนำทางพื้นฐานขณะนี้
BA เด้งรับอานิสงส์บาทแข็ง แต่ระวังแนวโน้มกำไรยังอ่อนแอ
KTC นิวโลว์รอบปี โอกาสซื้อ หรือ พื้นฐานกำลังจะเปลี่ยน?

ข่าวเด็ดรอบ 7 วัน

18
July
FTE
FTE เคาะราคาไอพีโอ 2.95 บ./หุ้น ชูส่วนลดเกือบ 50%
"สมคิด"ทุบโต๊ะ!ประมูลไฮสปีดเทรน"กทม.-ระยอง"-ทางคู่ 5 เส้นปีนี้
WORKเพิ่มเป้ารายได้ เรทติ้งกระฉูด-โฆษณาทะลัก กูรูแห่อัพพื้นฐาน

ข่าวทั้งหมด

GPSC จะเข้าซื้อหน่วยผลิตไฟฟ้า โครงการ CFP ของ TOP มูลค่า 2.41 หมื่นลบ.
CGD ลงทุนโรงเรียนนานาชาติ มูลค่า 3.7 พันลบ. คาดเปิดปี 63
CPF ลุ้นฝ่าแนวต้านรอบ 2 ปี รับกำไรปกติปี 62 โตแรง
TKN แจงสาหร่าย “เถ้าแก่น้อย” ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล ไม่มีสารปนเปื้อน
KKP เผยปี 61 มีกำไรสุทธิ แตะ 6 พันลบ. โต 5.3% ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น
TCAP โชว์กำไรปี 61 ที่ 7.8 พันลบ. เพิ่มขึ้น 11.97% จากสินเชื่อโต 5.8%
BBL อวดกำไรปี 61 ที่ 3.5 หมื่นลบ. โต 7% ตามรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น
IOD กาหัวบจ.ที่เอี่ยวคดีปั่นหุ้น เตรียมหั่นคะแนน CGR รอบหน้า
BA เผย `หมอเสริฐ` ลาออกจาก CEO แล้ว พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป
KTAM คาด SET ปีนี้ 1,800 จุด - ตั้งเป้า AUM ปีนี้แตะ 8.78 แสนลบ.
LPN รับปี 62 อสังหาฯ ถดถอย รายได้โตชะลอเหลือ 10%
(เพิ่มเติม) BAY โชว์กำไรปี 61 ที่ 2.4 หมื่นลบ.โต 6.9% จากสินเชื่อโต
บล.เคจีไอ : BDMS แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายกลางปี62 ที่ 31 บาท
67 0 2018-10-26 10:50:35
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : PTTEP แนะนำTrading Buy ราคาเป้าหมาย DCF 160 บาท
47 0 2018-10-26 10:40:56
บล.เคจีไอ : SCC แนะนำถือ ราคาเป้าหมาย 480 บาท
43 0 2018-10-25 11:42:43
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : GFPT แนะนำ Trading Buy ราคาเป้าหมาย 14.60 บาท
25 0 2018-10-25 09:49:34
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : GPSC แนะนำ Trading Buy ราคาเป้าหมาย 66 บาท
34 0 2018-10-24 10:29:59
บล.เคจีไอ : ANAN แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 6 บาท
21 0 2018-10-24 10:22:22
บล.เคจีไอ : EPG แนะนำ `ซื้อ` ราคาเป้าหมาย 9.10 บาท
29 0 2018-10-22 10:46:23
บล.เคจีไอ : GFPT แนะนำ `ซื้อ` ราคาเป้าหมาย 16.50 บาท
25 0 2018-10-19 10:20:59
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TPIPP แนะนำซื้อ ประเมินราคาเป้าหมาย 8 บาท
23 0 2018-10-19 10:10:05
บล.เคจีไอ : BCP แนะนำถือ ราคาเป้าหมาย 38.00 บาท
39 0 2018-10-18 10:37:40
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : SAT แนะนำซื้อ ประเมินราคาเป้าหมาย 25.5 บาท
16 0 2018-10-18 10:00:43
บล.เคจีไอ : HMPRO แนะนำถือ ราคาเป้าหมาย 15.30 บาท
37 0 2018-10-17 12:02:49
กำไรของกิจการสะท้อรราคาหุ้น
433 0 2015-05-25 15:48:50
การประเมิณมูลค่าหุ้น รู้อย่างไร ว่าราคาหุ้นแพง หรือถูก
1010 0 2015-05-21 17:08:52
รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง
1492 0 2015-05-21 15:41:14
การลงทุนในหุ้น เน้นคุณค่า
301 0 2015-05-20 13:24:25
7 ขั้นตอนการจัดการพอร์ต อย่างมืออาชีพ “ด้วยตัวคุณเอง”
2136 0 2015-05-07 11:38:12
เรียนรู้การใช้งาน Price Oscillator
3009 1 2015-03-27 14:19:38
หาจุดเปลี่ยนแนวโน้มกับ PARABOLIC SAR
1587 3 2015-03-27 14:12:13
ดูปริมาณซื้อขายให้กับ OVB (ON BALANCE VOLUME)
2290 0 2015-03-26 16:13:51
มารู้จัก Bollinger Band %B กันเถอะ
4658 1 2015-03-26 16:03:40
Bollinger Band Width ตัวช่วยที่ทำให้Bollinger Band ทำงานได้ดียิ่งขึ้น(1)
1367 0 2015-03-26 15:59:37
เทคนิคใช้งาน Bollinger band ง่ายๆที่ทุกคนคาดไม่ถึง
3460 0 2015-03-26 15:50:14
การเทรดโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ย MA(Moving Average )
2576 0 2015-03-26 15:29:57

Video

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 28/12/58
184 0 2015-12-28 11:10:29
เอไอเอส มอบส่วนลด 50% บัตรชมภาพยนตร์ และส่วนลดสูงสุด 15% สมาร์ทโฟนสุดฮิตฉลองครบรอบ 1 ปี ศูนย์การค้า Central Embassy
106 0 2015-06-09 15:24:15
พณ.ระดมสมองเอกชนหาทางดันส่งออก วันนี้
55 1 2015-04-21 14:25:10
MONEY TALK - BIG CAMERA - มีนาคม 2558
125 0 2015-03-06 18:06:08
; ;