ข่าวหุ้น

21
March
ข่าวหุ้น,กระแสหุ้นแรง,ราคาหุ้น,กราฟหุ้น
กนง.คงดอกเบี้ยที่ 1.75% หั่นเป้าจีดีพีปีนี้เหลือโต 3.8%

"คณะกรรมการนโยบายการเงิน" มีมติเอกฉันท์ คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75% ต่อปี หลังมองเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ใกล้เคียงกับศักยภาพ พร้อมหั่นเป้าจีดีพีไทยปีนี้เหลือโต 3.8% จากเดิมที่คาดไว้ 4% ผลจากเศรษฐกิจโลกชะลอ และการส่งออกปีนี้ที่คาดเหลือโต 3% จาก 3.8% แถมวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่อาจได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านสงครามการค้า


*** กนง.มีมติเอกฉันท์ คงดอกเบี้ย 1.75%


นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน และในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กนง.มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75% ต่อปี สำหรับสาเหตุที่กนง.ยังมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 1.75% เนื่องจากเห็นว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงศักยภาพแม้ว่าจะชะลอลงกว่าที่ประเมินไว้ จากอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอลง ด้านอุปสงค์ในประเทศยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มใกล้เคียงกับที่ประเมินว่า อย่างไรก็ตาม กนง.ยังเห็นว่า นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดับปัจจุบันมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ประกอบกับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกและปัจจัยในประเทศที่สูงขึ้นในปัจจุบัน 


*** หั่นเป้าจีดีพีเหลือโต 3.8% ส่งออกโตแค่ 3%


ขณะที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปีนี้ ปรับลดคาดการณ์ลงมาอยู่ที่ 3.8% จากเดิมคาดที่ 4% ขณะที่ในปี 2563 คาดว่าจีดีพีจะขยายตัวได้ 3.9% ด้านส่งออกปรับลดลงมาอยู่ที่ 3% จากเดิมคาดขยายตัวได้ 3.8% ขณะที่ปี 2563 คาดว่าส่งออกจะขยายตัวได้ 4.1% ส่วนการนำเข้าในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวได้ 3.1% และเพิ่มเป็น 4.8% ในปี 2563


*** คงเงินเฟ้อทั่วไปปีนี้ที่ 1%, ปี 63 คาด 1.1%


ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2562 คาดว่าจะอยู่ที่ 1% และเพิ่มเป็น 1.1% ในปี 2563 ด้านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 0.8% และเพิ่มขึ้นเป็น 0.9% ในปี 2563

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ประมาณการเศรษฐกิจไทยจะปรับลดลงบ้าง แต่เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องใกล้เคียงศักยภาพตามแรงส่งของอุปสงค์ในประเทศ โดยการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ตามรายได้ครัวเรือนทั้งในและนอกภาคเกษตรที่ปรับดีขึ้นและกระจายตัวมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ แต่ยังได้รับแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง

“เศรษฐกิจไทยแม้จะชะลอลง แต่ยังโตเต็มศักยภาพ โดยยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายในประเทศที่ต้องติดตาม แต่ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นช่วงใกล้วันเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ดังนั้นการแถลงข่าวจึงไม่ขอตอบคำถามในเรื่องนี้”นายทิตนันทิ์ กล่าว

ส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามการย้ายฐานการผลิตมายังไทยและโครงการร่วมลงทุนของรัฐและเอกชนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงความเชื่อมั่นด้านการลงทุนที่อยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่การส่งออกสินค้าชะลอลงกว่าที่ประเมินไว้ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผลของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน 


*** ชี้สงครามการค้า ยังเป็นปัจจัยเสี่ยง


ทั้งนี้ กนง.จะติดตามความเสี่ยงด้านต่างประเทศ จากทั้งมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน และเศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมหลักที่จะส่งผลมาสู่อุปสงค์ในประเทศ รวมทั้งจะติดตามความคืบหน้าของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป

“ภาวะการเงินที่ผ่านมาอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ สภาพคล่องในระบบการเงินอยู่ในระดับสูง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ในระดับต่ำ ภาคเอกชนยังสามารถระดมทุนได้ต่อเนื่อง โดยสินเชื่อขยายตัวต่อเนื่องทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตาม ในระยะข้างหน้า อัตราแลกเปลี่ยนยังมีแนวโน้มผันผวนจากความไม่แน่นอนทั้งในและต่างประเทศ กนง.จึงให้ติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด”นายทิตนันทิ์ กล่าว

ส่วนระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงที่อาจสร้างความเปราะบางให้เสถียรภาพระบบการเงินได้ในอนาคต กนง.เห็นว่ามาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินที่ได้ดำเนินการไปและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ผ่านมาจะช่วยดูแลการสะสมความเปราะบางในระบบการเงินจากพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ซึ่งอาจนำไปสู่การประเมินความเสี่ยงที่ต่ำกว่าที่ควร แต่ยังต้องติดตามพัฒนาการจากตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย การปรับตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ การขยายสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งทิศทางการก่อหนี้ของภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่อาจประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าที่ควร
*** กรุงศรี เชื่อกนง.จะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 1.75% ตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้


กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) มีความเห็นต่อการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) หลัง กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75% ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าและซื้อขายแถวระดับ 31.77 ต่อดอลลาร์ โดยมองว่า การปรับขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ได้จบลงแล้วและคาด กนง.จะคงดอกเบี้ยไว้ตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้

นับตั้งแต่ต้นปี เงินบาทแข็งค่า 2.4% ซึ่งเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่แข็งค่าเป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาค ทั้งนี้ คณะกรรมการ กนง.มองว่า เงินบาทอาจจะผันผวนตามปัจจัยระยะสั้นคือ การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และการเลือกตั้งของไทยในวันอาทิตย์นี้ หลังจากเงินบาทอ่อนค่าลงจากที่ประชุมก่อนหน้าแต่ยังเคลื่อนไหวสอดคล้องกับสกุลเงินในภูมิภาค

คณะกรรมการ กนง. มองว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับศักยภาพ แม้ว่ามีการชะลอตัวจากอุปสงค์ต่างประเทศ ขณะที่ความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่างประเทศและในประเทศมีเพิ่มมากขึ้น ความเห็นของกนง. มีแนวโน้มเป็นเชิงบวกน้อยลง โดยในอนาคตข้างหน้า ต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงินด้วยเครื่องมือหลายแบบ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยนโยบาย มาตราการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่นเดิม ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่า ในปีนี้ เศรษฐกิจไทยและยอดส่งออกจะขยายตัวที่ 3.8% และ 3.0% ตามลำดับ

คณะกรรมการ กนง. มีกำหนดการประชุมรอบถัดไปในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยผลการลงมติเป็นเอกฉันท์เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของเรา ดังนั้น เราจึงปรับมุมมองในเรื่องของนโยบายดอกเบี้ย ซึ่งอาจเป็นโอกาสที่ปล่อยไปในช่วงที่ธนาคารกลางต่างๆ เริ่มระมัดระวังมากขึ้น ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายยังย้ำถึงความกังวลในเรื่องความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงิน ความไม่แน่นอนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ดูเหมือนไปทางสายพิราบมากขึ้น ถือเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดของการปรับดอกเบี้ยนโยบายให้เป็นปกติ โดยกลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็สต์ มองว่า คณะกรรมการกนง. น่าจะคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75% ตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้

ที่มา : http://www.efinancethai.com/


DOD เช้านี้บวก 1.90% รับข่าวออกวอร์แรนต์ กูรูให้เป้า 13.10 บ.
THG เปิดโรงพยาบาล Ar Yu เมียนมา หวังให้บริการผู้ป่วยนอก 600 คน/วัน
STPI ซื้อขายคึกคัก ดันราคานิวไฮรอบ 5 เดือน โบรกฯมองเทิร์นอะราวด์
DOD ชะลอพัฒนาแบรนด์ หันร่วมทุนธุรกิจเสริมอาหาร-ออกวอร์แรนต์

เกาะกระแสหุ้นแรง

19
March
PLAT,ข่าวหุ้น,กระแสหุ้นแรง,ราคาหุ้น,กราฟหุ้น
PLAT ผ่านจุดต่ำสุดหรือยัง หลังราคานิวโลว์รอบ 2 ปี
AOT กลับลำเลื่อนประมูล`ดิวตี้ฟรี` ลุยเปิดเฮียริ่ง 2 สัปดาห์
BEC ดีดรับผู้บริหารใหม่ โบรกฯ แนะรอพิสูจน์ฝีมือก่อน มองความเสี่ยงเพียบ

ข่าวเด็ดรอบ 7 วัน

กนง.คงดอกเบี้ยที่ 1.75% หั่นเป้าจีดีพีปีนี้เหลือโต 3.8%
ฟิทช์ฯขู่หั่นเครดิตไทย หวั่นการเมืองรุนแรง-ไร้เสถียรภาพ
เปิดโผหุ้น 3 กลุ่มเด่น รับเลือกตั้ง

ข่าวทั้งหมด

CHAYO ขายหุ้นพีพี 40 ล้านหุ้น รับเงิน 153 ลบ.ใช้ซื้อหนี้-ขยายกิจการ
KTC พุ่งนิวไฮรอบ 3 เดือน รับแรงเก็งกำไร หลังจ่อบริการนาโน-พิโกไฟแนนซ์
HANA ดิ่ง 5.26% โบรกฯจ่อหั่นเป้ากำไร หลังมองอุตสาหกรรมขาลงนาน 2 ปี
GPI คาดรายได้ปี 62 โต 10% พร้อมเปิดฉากมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 40
KTC เก็งได้ไลเซ่นส์ 3 ธุรกิจใหม่ปีนี้ จับตาราคาแรงไปหรือไม่?
JCK เตรียมออกหุ้นเพิ่มทุน 214 ล้านหุ้น ขาย PP เพิ่มสภาพคล่อง-ชำระหนี้
TISCO จัดโครงการ “Friends for Life” ระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์
ZEN ลุยซื้อกิจการ หวังดันรายได้ทะลุ 1 หมื่นลบ.
PLAT ผ่านจุดต่ำสุดหรือยัง หลังราคานิวโลว์รอบ 2 ปี
ENGIE GLOBAL DEVELOPMENT B.V ขายหุ้น GLOW เกลี้ยงพอร์ต 14.95%
SEAFCO เผยได้งาน 4 โครงการใหม่ รวมมูลค่า 237 ลบ.
DRT ทุ่ม 400 ลบ.ลงทุนโครงการสายการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 5.5 หมื่นตัน
บล.เคจีไอ : BDMS แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายกลางปี62 ที่ 31 บาท
126 0 2018-10-26 10:50:35
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : PTTEP แนะนำTrading Buy ราคาเป้าหมาย DCF 160 บาท
71 0 2018-10-26 10:40:56
บล.เคจีไอ : SCC แนะนำถือ ราคาเป้าหมาย 480 บาท
62 0 2018-10-25 11:42:43
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : GFPT แนะนำ Trading Buy ราคาเป้าหมาย 14.60 บาท
45 0 2018-10-25 09:49:34
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : GPSC แนะนำ Trading Buy ราคาเป้าหมาย 66 บาท
48 0 2018-10-24 10:29:59
บล.เคจีไอ : ANAN แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 6 บาท
34 0 2018-10-24 10:22:22
บล.เคจีไอ : EPG แนะนำ `ซื้อ` ราคาเป้าหมาย 9.10 บาท
44 0 2018-10-22 10:46:23
บล.เคจีไอ : GFPT แนะนำ `ซื้อ` ราคาเป้าหมาย 16.50 บาท
34 0 2018-10-19 10:20:59
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TPIPP แนะนำซื้อ ประเมินราคาเป้าหมาย 8 บาท
36 0 2018-10-19 10:10:05
บล.เคจีไอ : BCP แนะนำถือ ราคาเป้าหมาย 38.00 บาท
64 0 2018-10-18 10:37:40
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : SAT แนะนำซื้อ ประเมินราคาเป้าหมาย 25.5 บาท
23 0 2018-10-18 10:00:43
บล.เคจีไอ : HMPRO แนะนำถือ ราคาเป้าหมาย 15.30 บาท
51 0 2018-10-17 12:02:49
กำไรของกิจการสะท้อรราคาหุ้น
450 0 2015-05-25 15:48:50
การประเมิณมูลค่าหุ้น รู้อย่างไร ว่าราคาหุ้นแพง หรือถูก
1029 0 2015-05-21 17:08:52
รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง
1533 0 2015-05-21 15:41:14
การลงทุนในหุ้น เน้นคุณค่า
309 0 2015-05-20 13:24:25
7 ขั้นตอนการจัดการพอร์ต อย่างมืออาชีพ “ด้วยตัวคุณเอง”
2188 0 2015-05-07 11:38:12
เรียนรู้การใช้งาน Price Oscillator
3071 1 2015-03-27 14:19:38
หาจุดเปลี่ยนแนวโน้มกับ PARABOLIC SAR
1634 3 2015-03-27 14:12:13
ดูปริมาณซื้อขายให้กับ OVB (ON BALANCE VOLUME)
2362 0 2015-03-26 16:13:51
มารู้จัก Bollinger Band %B กันเถอะ
4749 1 2015-03-26 16:03:40
Bollinger Band Width ตัวช่วยที่ทำให้Bollinger Band ทำงานได้ดียิ่งขึ้น(1)
1440 0 2015-03-26 15:59:37
เทคนิคใช้งาน Bollinger band ง่ายๆที่ทุกคนคาดไม่ถึง
3628 0 2015-03-26 15:50:14
การเทรดโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ย MA(Moving Average )
2643 0 2015-03-26 15:29:57

Video

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 28/12/58
187 0 2015-12-28 11:10:29
เอไอเอส มอบส่วนลด 50% บัตรชมภาพยนตร์ และส่วนลดสูงสุด 15% สมาร์ทโฟนสุดฮิตฉลองครบรอบ 1 ปี ศูนย์การค้า Central Embassy
112 0 2015-06-09 15:24:15
พณ.ระดมสมองเอกชนหาทางดันส่งออก วันนี้
65 1 2015-04-21 14:25:10
MONEY TALK - BIG CAMERA - มีนาคม 2558
134 0 2015-03-06 18:06:08
; ;