หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงผลของหุ้นทุกตัวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 15 นาที
00
Date Market Segment Symbols IPO Price
18 ส.ค. 2017 SET TU42C1804A 1
SET TRUE42P1804A 1
SET TRUE42C1804A 1
SET TPIP42P1804A 1
SET TPIP42C1804A 1
SET THCO42P1804A 1
SET THCO42C1804A 1
SET THAI42C1804A 1
SET TASC42C1804A 1
SET SPAL42P1804A 1
SET SPAL42C1804A 1
SET SCCC42C1804A 1
SET SCB42P1804A 1
SET SCB42C1804A 1
SET SAWA42P1804A 1
; ;