หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงผลของหุ้นทุกตัวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 15 นาที
00
Date Market Segment Symbols IPO Price
23 ต.ค. 2017 SET TVO23C1808A 1
SET TTA23C1808A 1
SET TPIP23C1808A 1
SET THCO23C1808A 1
SET TASC13C1805A 1
SET STEC23C1808A 1
SET QH23C1808A 1
SET PTTG13C1805A 1
SET PTG23C1808A 1
SET MTLS23C1808A 1
SET ITD23C1808A 1
SET EPG23C1808A 1
SET CK23C1808A 1
SET CHG13C1805A 1
SET BPP13C1805A 1
; ;