ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
27 April
ราคาทองที่อิงจากข้อมูลจริงจากสมาคมค้าทองคำ มีความถูกต้องแม่นยำ และข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา รวมถึงราคาทองคำต่างประเทศ ราคา Silver และ Platinum พร้อมทั้งมีกราฟที่แสดงการขึ้น-ลงของราคา
ทองคำแท่ง
27 April 2017
รับซื้อ ขายออก
20,600.00 20,700.00
ทองรูปพรรณ
27 April 2017
รับซื้อ ขายออก
20,223.44 21,200.00
ทองรูปพรรณ 90%
27 April 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,200.60 18,201.10
ทองรูปพรรณ 50%
27 April 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,067.20 16,178.75
ทองรูปพรรณ 40%
27 April 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
600.00 9,096.00
ทองรูปพรรณ 99.99%
27 April 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
467.00 7,079.72
; ;