ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
22 September
ราคาทองที่อิงจากข้อมูลจริงจากสมาคมค้าทองคำ มีความถูกต้องแม่นยำ และข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา รวมถึงราคาทองคำต่างประเทศ ราคา Silver และ Platinum พร้อมทั้งมีกราฟที่แสดงการขึ้น-ลงของราคา
ทองคำแท่ง
22 September 2018
รับซื้อ ขายออก
18,400.00 18,500.00
ทองรูปพรรณ
22 September 2018
รับซื้อ ขายออก
18,070.72 19,000.00
ทองรูปพรรณ 90%
22 September 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,072.80 16,263.65
ทองรูปพรรณ 50%
22 September 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
953.60 14,456.58
ทองรูปพรรณ 40%
22 September 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
536.00 8,125.76
ทองรูปพรรณ 99.99%
22 September 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
417.00 6,321.72
; ;