หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงผลของหุ้นทุกตัวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 15 นาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
26 June
ราคาทองที่อิงจากข้อมูลจริงจากสมาคมค้าทองคำ มีความถูกต้องแม่นยำ และข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา รวมถึงราคาทองคำต่างประเทศ ราคา Silver และ Platinum พร้อมทั้งมีกราฟที่แสดงการขึ้น-ลงของราคา
ทองคำแท่ง
26 June 2017
รับซื้อ ขายออก
20,100.00 20,200.00
ทองรูปพรรณ
26 June 2017
รับซื้อ ขายออก
19,738.32 20,700.00
ทองรูปพรรณ 90%
26 June 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,171.80 17,764.49
ทองรูปพรรณ 50%
26 June 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,041.60 15,790.66
ทองรูปพรรณ 40%
26 June 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
586.00 8,883.76
ทองรูปพรรณ 99.99%
26 June 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
456.00 6,912.96
; ;