ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
27 March
ราคาทองที่อิงจากข้อมูลจริงจากสมาคมค้าทองคำ มีความถูกต้องแม่นยำ และข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา รวมถึงราคาทองคำต่างประเทศ ราคา Silver และ Platinum พร้อมทั้งมีกราฟที่แสดงการขึ้น-ลงของราคา
ทองคำแท่ง
27 March 2017
รับซื้อ ขายออก
20,400.00 20,500.00
ทองรูปพรรณ
27 March 2017
รับซื้อ ขายออก
20,026.36 21,000.00
ทองรูปพรรณ 90%
27 March 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,188.90 18,023.72
ทองรูปพรรณ 50%
27 March 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,056.80 16,021.09
ทองรูปพรรณ 40%
27 March 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
594.00 9,005.04
ทองรูปพรรณ 99.99%
27 March 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
462.00 7,003.92
; ;