หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงผลของหุ้นทุกตัวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 15 นาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
18 August
ราคาทองที่อิงจากข้อมูลจริงจากสมาคมค้าทองคำ มีความถูกต้องแม่นยำ และข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา รวมถึงราคาทองคำต่างประเทศ ราคา Silver และ Platinum พร้อมทั้งมีกราฟที่แสดงการขึ้น-ลงของราคา
ทองคำแท่ง
18 August 2017
รับซื้อ ขายออก
20,150.00 20,250.00
ทองรูปพรรณ
18 August 2017
รับซื้อ ขายออก
19,783.80 20,750.00
ทองรูปพรรณ 90%
18 August 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,174.50 17,805.42
ทองรูปพรรณ 50%
18 August 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,044.00 15,827.04
ทองรูปพรรณ 40%
18 August 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
587.00 8,898.92
ทองรูปพรรณ 99.99%
18 August 2017
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
457.00 6,928.12
; ;