ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
22 May
ราคาทองที่อิงจากข้อมูลจริงจากสมาคมค้าทองคำ มีความถูกต้องแม่นยำ และข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา รวมถึงราคาทองคำต่างประเทศ ราคา Silver และ Platinum พร้อมทั้งมีกราฟที่แสดงการขึ้น-ลงของราคา
ทองคำแท่ง
22 May 2018
รับซื้อ ขายออก
19,550.00 19,650.00
ทองรูปพรรณ
22 May 2018
รับซื้อ ขายออก
19,192.56 20,150.00
ทองรูปพรรณ 90%
22 May 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,139.40 17,273.30
ทองรูปพรรณ 50%
22 May 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,012.80 15,354.05
ทองรูปพรรณ 40%
22 May 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
570.00 8,641.20
ทองรูปพรรณ 99.99%
22 May 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
443.00 6,715.88
; ;