ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
16 November
ราคาทองที่อิงจากข้อมูลจริงจากสมาคมค้าทองคำ มีความถูกต้องแม่นยำ และข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา รวมถึงราคาทองคำต่างประเทศ ราคา Silver และ Platinum พร้อมทั้งมีกราฟที่แสดงการขึ้น-ลงของราคา
ทองคำแท่ง
16 November 2018
รับซื้อ ขายออก
18,900.00 19,000.00
ทองรูปพรรณ
16 November 2018
รับซื้อ ขายออก
18,555.84 19,500.00
ทองรูปพรรณ 90%
16 November 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,101.60 16,700.26
ทองรูปพรรณ 50%
16 November 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
979.20 14,844.67
ทองรูปพรรณ 40%
16 November 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
551.00 8,353.16
ทองรูปพรรณ 99.99%
16 November 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
428.00 6,488.48
; ;