หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงผลของหุ้นทุกตัวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 15 นาที
Date XD : วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล Symbol : ชื่อหุ้น
Price : ราคา Type Dividend : ประเภทการจ่ายปันผล
Yield : เงินปันผลต่อหุ้นหรืออัตราเงินปันผลตอบแทน Date Dividend : วันที่จ่ายปันผล
Operation Period : ระยะเวลา Share : จำนวนหุ้น

หุ้นปันผล

00123456789101112
Symbol Type Dividend Date Dividend Operation Period Share
28 ก.ย. 2560 28 ก.ย. 2560 ASIAN 16.00 Bath 1.04 16 ต.ค. 2560 0.056 -
19 ก.ย. 2560 19 ก.ย. 2560 MBK 5.00 Bath 3.04 - 0.33 -
18 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2560 DRT 0.00 Bath 5.22 - 0.18 -
14 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2560 ABPIF 28.00 Bath 10.57 - 0.2539 -
WHAPF 28.00 Bath 6.66 - 0.18 -
13 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 SUSCO 29.00 Bath 2.85 29 ก.ย. 2560 0.02 -
THRE 29.00 Bath 8.15 29 ก.ย. 2560 0.05 -
SSTPF 27.00 Bath 2.97 - 0.2725 -
12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 BANPU 29.00 Bath 2.52 29 ก.ย. 2560 0.30 -
BCP 26.00 Bath 4.34 26 ก.ย. 2560 1.05 -
BDMS 28.00 Bath 1.36 28 ก.ย. 2560 0.13 -
BPP 27.00 Bath 0.86 27 ก.ย. 2560 0.30 -
EASTW 26.00 Bath 3.79 26 ก.ย. 2560 0.23 -
KBANK 28.00 Bath 1.88 28 ก.ย. 2560 0.50 -
MBAX 28.00 Bath 5.05 28 ก.ย. 2560 0.12 -
MONTRI 26.00 Bath 3.09 26 ก.ย. 2560 0.185 -
TIP 27.00 Bath 5.85 27 ก.ย. 2560 0.75 -
TMILL 29.00 Bath 2.91 29 ก.ย. 2560 0.18 -
TPIPP 22.00 Bath 0.00 22 ก.ย. 2560 0.10 -
11 ก.ย. 2560 11 ก.ย. 2560 HPF 28.00 Bath 8.95 28 ก.ย. 2560 0.10 -
LUXF 28.00 Bath 6.77 28 ก.ย. 2560 0.38 -
THREL 29.00 Bath 4.44 0.20 -
08 ก.ย. 2560 08 ก.ย. 2560 HMPRO 27.00 Bath 2.18 27 ก.ย. 2560 0.13 -
BCPG 22.00 Bath 3.33 22 ก.ย. 2560 0.15 -
SSPF 22.00 Bath 4.86 22 ก.ย. 2560 0.45 -
07 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560 TOP 22.00 Bath 4.31 22 ก.ย. 2560 1.50 -
06 ก.ย. 2560 06 ก.ย. 2560 NSI 21.00 Bath 4.88 21 ก.ย. 2560 3.25 -
05 ก.ย. 2560 05 ก.ย. 2560 BAY 21.00 Bath 2.15 21 ก.ย. 2560 0.40 -
BEM 20.00 Bath 1.39 20 ก.ย. 2560 0.06 -
KKP 22.00 Bath 7.95 22 ก.ย. 2560 2.00 -
BBL 22.00 Bath 3.38 22 ก.ย. 2560 2.00 -
04 ก.ย. 2560 04 ก.ย. 2560 SCB 19.00 Bath 3.74 19 ก.ย. 2560 1.50 -
01 ก.ย. 2560 01 ก.ย. 2560 EGCO 15.00 Bath 2.81 15 ก.ย. 2560 3.50 -
CTARAF 19.00 Bath 15.22 19 ก.ย. 2560 0.071 -
GOLDPF 19.00 Bath 4.24 19 ก.ย. 2560 0.20 -
KPNPF 19.00 Bath 4.44 19 ก.ย. 2560 0.115 -
MJLF 19.00 Bath 8.02 19 ก.ย. 2560 0.225 -
; ;