หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงผลของหุ้นทุกตัวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 15 นาที
Date XD : วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล Symbol : ชื่อหุ้น
Price : ราคา Type Dividend : ประเภทการจ่ายปันผล
Yield : เงินปันผลต่อหุ้นหรืออัตราเงินปันผลตอบแทน Date Dividend : วันที่จ่ายปันผล
Operation Period : ระยะเวลา Share : จำนวนหุ้น

หุ้นปันผล

001234
Symbol Type Dividend Date Dividend Operation Period Share
26 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2560 TMW 1.32 Bath 2.75 11 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 -
25 ก.ค. 2560 25 ก.ค. 2560 TLGF 0.21 Bath 5.21 16 ส.ค. 2560 1 มี.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2560 -
24 ก.ค. 2560 24 ก.ค. 2560 LHBANK 0.03 Bath 1.88 10 ส.ค. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
13 ก.ค. 2560 13 ก.ค. 2560 STANLY 5.00 Bath 2.27 27 ก.ค. 2560 1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 -
VGI 0.03 Bath 1.07 31 ก.ค. 2560 1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 -
TCIF 3.37 Bath 4.74 27 ก.ค. 2560 1 เม.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2560 -
THIF 1.72 Bath 4.52 27 ก.ค. 2560 1 เม.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2560 -
TRIF 3.60 Bath 3.42 27 ก.ค. 2560 1 เม.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2560 -
03 ก.ค. 2560 03 ก.ค. 2560 HPF 0.09 Bath 9.19 21 ก.ค. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2560 -
LTX 1.25 Bath 4.05 24 ส.ค. 2560 - -
00123456789101112131415161718
Symbol Type Dividend Date Dividend Operation Period Share
31 ส.ค. 2560 31 ส.ค. 2560 CCET 0.06 Bath 3.12 15 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
29 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2560 HTECH 0.11 Bath 1.88 11 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
LALIN 0.14 Bath 2.94 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
28 ส.ค. 2560 28 ส.ค. 2560 AH 0.60 Bath 2.65 12 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
AMATA 0.20 Bath 2.78 8 ก.ย. 2560 - -
BTSGIF 0.19 Bath 6.77 14 ก.ย. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
FORTH 0.17 Bath 4.72 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
MAJOR 0.65 Bath 4.00 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
SPCG 0.50 Bath 5.39 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
25 ส.ค. 2560 25 ส.ค. 2560 AJ 0.14 Bath 1.47 12 ก.ย. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
APURE 0.05 Bath 2.90 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
BRR 0.15 Bath 0.16 8 ก.ย. 2560 - -
CPF 0.50 Bath 3.19 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
IHL 0.18 Bath 1.56 8 ก.ย. 2560 - -
MEGA 0.30 Bath 1.71 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
SIRI 0.05 Bath 5.71 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
TTW 0.30 Bath 5.66 12 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
24 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2560 AYUD 0.75 Bath 6.67 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
BLA 0.32 Bath 1.78 - -
CBG 0.35 Bath 1.43 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
FUTUREPF 0.36 Bath 6.62 12 ก.ย. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
JMART 0.18 Bath 0.23 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
JMT 0.27 Bath 2.20 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
KAMART 0.07 Bath 2.51 8 ก.ย. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
MCS 0.20 Bath 9.21 11 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
SAT 0.25 Bath 3.85 6 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
SEAFCO 0.15 Bath 1.83 7 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
SLP 0.03 Bath 4.58 18 ก.ย. 2560 - -
TFUND 0.16 Bath 6.17 12 ก.ย. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
TLOGIS 0.18 Bath 6.73 12 ก.ย. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
TSR 0.06 Bath 2.32 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
TVO 0.58 Bath 9.09 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
23 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2560 AI 0.05 Bath 5.92 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
AMATAR 0.19 Bath 6.46 8 ก.ย. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
ARROW 0.20 Bath 4.08 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
BEAUTY 0.15 Bath 1.74 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
BKD 0.27 Bath 2.06 5 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
BKI 3.00 Bath 4.03 8 ก.ย. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
CM 0.14 Bath 5.56 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
CNT 0.05 Bath 2.82 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
GC 0.18 Bath 7.85 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
GGC 0.15 Bath 0.00 7 ก.ย. 2560 - -
GVREIT 0.20 Bath 2.08 8 ก.ย. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
IVL 0.45 Bath 1.66 6 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
KIAT 0.01 Bath 6.78 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
LH 0.40 Bath 6.47 6 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
MC 0.45 Bath 5.84 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
PSH 0.57 Bath 2.69 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
PT 0.10 Bath 8.20 6 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
RJH 0.20 Bath 1.79 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
SABINA 0.14 Bath 1.03 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
SENA 0.05 Bath 5.20 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
SGP 0.50 Bath 3.36 7 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
SMIT 0.14 Bath 5.56 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
SPA 0.05 Bath 0.77 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
SPRC 0.46 Bath 7.48 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
SUTHA 0.15 Bath 2.98 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
UVAN 0.17 Bath 5.59 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
VNG 0.15 Bath 4.31 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
WINNER 0.10 Bath 5.99 7 ก.ย. 2560 - -
WORK 0.49 Bath 0.42 7 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
22 ส.ค. 2560 22 ส.ค. 2560 AIT 0.65 Bath 7.14 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
AUCT 0.04 Bath 3.46 7 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
BEC 0.10 Bath 3.47 7 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
BH 1.00 Bath 1.27 6 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
BROOK 0.01 Bath 9.09 7 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
CHG 0.01 Bath 1.58 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
CMO 0.08 Bath 7.75 5 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
CSS 0.08 Bath 5.26 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
D 0.12 Bath 0.00 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
DCC 0.04 Bath 4.12 6 ก.ย. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
FPI 0.06 Bath 3.25 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
FSMART 0.25 Bath 2.21 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
GCAP 0.04 Bath 3.57 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
IMPACT 0.19 Bath 4.75 7 ก.ย. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
JAS 0.20 Bath 6.56 8 ก.ย. 2560 - -
JUBILE 0.27 Bath 2.71 6 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
LPN 0.15 Bath 8.18 7 ก.ย. 2560 - -
M 1.10 Bath 3.46 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
MALEE 0.30 Bath 2.92 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
PCSGH 0.16 Bath 3.43 4 ก.ย. 2560 28 ก.พ. 2560 - 7 ส.ค. 2560 -
PM 0.35 Bath 7.76 6 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
PYLON 0.15 Bath 3.26 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
QLT 0.05 Bath 3.33 6 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
S11 0.11 Bath 4.30 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
SMPC 0.25 Bath 4.58 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
SYNEX 0.18 Bath 2.88 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
SYNTEC 0.04 Bath 2.97 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
TACC 0.09 Bath 2.19 5 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
TASCO 0.30 Bath 4.04 6 ก.ย. 2560 - -
TIPCO 0.25 Bath 2.45 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
TOG 0.08 Bath 5.12 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
UEC 0.02 Bath 2.99 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
21 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 2S 0.06 Bath 3.39 7 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
BKKCP 0.18 Bath 6.04 8 ก.ย. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
GLANDRT 0.14 Bath 0.00 8 ก.ย. 2560 12 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
GLOW 1.53 Bath 6.87 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
MAKRO 0.40 Bath 2.50 5 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
M-II 0.14 Bath 7.21 8 ก.ย. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
MIPF 0.55 Bath 5.52 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
MNIT 0.02 Bath 4.81 7 ก.ย. 2560 - -
MNIT2 0.08 Bath 4.88 11 ก.ย. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
M-PAT 0.18 Bath 7.45 8 ก.ย. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
M-STOR 0.18 Bath 7.06 7 ก.ย. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
OTO 0.08 Bath 4.34 5 ก.ย. 2560 - -
PDG 0.08 Bath 6.25 7 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
PRIN 0.06 Bath 7.55 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
QH 0.07 Bath 6.15 5 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
SPF 0.35 Bath 6.31 8 ก.ย. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
SSTSS 0.34 Bath 7.14 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
TIF1 0.13 Bath 7.62 8 ก.ย. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
TLHPF 0.37 Bath 7.79 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
TREIT 0.16 Bath 7.45 6 ก.ย. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
UNIPF 0.12 Bath 7.41 8 ก.ย. 2560 - -
URBNPF 0.06 Bath 9.18 8 ก.ย. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
18 ส.ค. 2560 18 ส.ค. 2560 ANAN 0.06 Bath 2.51 6 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
JASIF 0.21 Bath 7.83 6 ก.ย. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
KCE 1.10 Bath 2.43 8 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
PPP 0.08 Bath 7.41 1 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
SAMTEL 0.15 Bath 1.54 4 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
SPG 0.35 Bath 4.26 5 ก.ย. 2560 - -
TU 0.32 Bath 3.23 4 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
17 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2560 BAFS 0.22 Bath 3.45 6 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
BSBM 0.06 Bath 9.59 5 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
KCAR 0.51 Bath 6.80 1 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
SCCC 6.00 Bath 3.91 1 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
TPRIME 0.09 Bath 0.63 4 ก.ย. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
16 ส.ค. 2560 16 ส.ค. 2560 INTUCH 1.25 Bath 8.07 5 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
TBSP 0.15 Bath 4.64 1 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
15 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2560 MACO 0.02 Bath 1.59 30 ส.ค. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
CSL 0.22 Bath 7.10 31 ส.ค. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
SNC 0.40 Bath 6.08 31 ส.ค. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
11 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560 TNP 0.02 Bath 1.23 29 ส.ค. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
10 ส.ค. 2560 10 ส.ค. 2560 CRYSTAL 0.19 Bath 6.98 30 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
DIF 0.25 Bath 6.73 30 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
LHHOTEL 0.20 Bath 4.15 30 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
LHPF 0.14 Bath 5.96 30 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
LHSC 0.14 Bath 6.14 30 ส.ค. 2560 1 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
MBKET 0.65 Bath 7.83 30 ส.ค. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
POPF 0.28 Bath 7.50 30 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
PPF 0.19 Bath 6.85 30 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
QHHR 0.12 Bath 6.36 30 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
QHPF 0.14 Bath 7.28 30 ส.ค. 2560 1 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
SIRIP 0.14 Bath 5.27 30 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
TGROWTH 0.19 Bath 8.38 30 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
CPNCG 0.24 Bath 7.13 30 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
CPNRF 0.27 Bath 6.23 30 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
08 ส.ค. 2560 08 ส.ค. 2560 PTTEP 1.50 Bath 3.81 25 ส.ค. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 ADVANC 3.51 Bath 5.65 25 ส.ค. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
SCC 8.50 Bath 3.93 24 ส.ค. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
04 ส.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 TIW 1.00 Bath 0.71 25 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 -
KYE 30.36 Bath 6.43 24 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 -
WHABT 0.15 Bath 5.50 23 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
WHART 0.17 Bath 4.20 23 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 -
03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 PTL 0.36 Bath 3.03 24 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 -
EPG 0.15 Bath 2.38 25 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 -
01 ส.ค. 2560 01 ส.ค. 2560 BTS 0.18 Bath 4.02 18 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 -
; ;