หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงผลของหุ้นทุกตัวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 15 นาที
Date XD : วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล Symbol : ชื่อหุ้น
Price : ราคา Type Dividend : ประเภทการจ่ายปันผล
Yield : เงินปันผลต่อหุ้นหรืออัตราเงินปันผลตอบแทน Date Dividend : วันที่จ่ายปันผล
Operation Period : ระยะเวลา Share : จำนวนหุ้น

หุ้นปันผล

0012345678910
Symbol Type Dividend Date Dividend Operation Period Share
29 มิ.ย. 2560 29 มิ.ย. 2560 BLAND 0.08 Bath 4.17 15 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 -
22 มิ.ย. 2560 22 มิ.ย. 2560 TTTM 1.00 Bath 1.92 25 ส.ค. 2560 - -
16 มิ.ย. 2560 16 มิ.ย. 2560 WHAPF 0.18 Bath 6.39 30 มิ.ย. 2560 1 ส.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2560 -
15 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2560 LHK 0.20 Bath 7.80 11 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 -
12 มิ.ย. 2560 12 มิ.ย. 2560 BCPG 0.15 Bath 4.60 26 มิ.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560 -
09 มิ.ย. 2560 09 มิ.ย. 2560 LHSC 0.14 Bath 6.23 28 มิ.ย. 2560 1 มี.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2560 -
QHPF 0.13 Bath 7.21 28 มิ.ย. 2560 1 มี.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2560 -
08 มิ.ย. 2560 08 มิ.ย. 2560 TCB 0.80 Bath 2.13 11 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 -
07 มิ.ย. 2560 07 มิ.ย. 2560 TR 1.05 Bath 2.41 10 ส.ค. 2560 - -
WHABT 0.14 Bath 5.58 23 มิ.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560 -
06 มิ.ย. 2560 06 มิ.ย. 2560 IMPACT 0.15 Bath 4.82 22 มิ.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560 -
02 มิ.ย. 2560 02 มิ.ย. 2560 CTARAF 0.16 Bath 16.02 20 มิ.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560 -
KPNPF 0.11 Bath 4.44 20 มิ.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560 -
MJLF 0.23 Bath 7.71 20 มิ.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560 -
01 มิ.ย. 2560 01 มิ.ย. 2560 BTSGIF 0.21 Bath 6.95 20 มิ.ย. 2560 1 ม.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560 -
0012
Symbol Type Dividend Date Dividend Operation Period Share
26 ก.ค. 2560 26 ก.ค. 2560 TMW 1.31 Bath 3.05 11 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 -
13 ก.ค. 2560 13 ก.ค. 2560 STANLY 5.00 Bath 2.30 27 ก.ค. 2560 1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 -
VGI 0.03 Bath 1.05 31 ก.ค. 2560 1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560 -
03 ก.ค. 2560 03 ก.ค. 2560 HPF 0.09 Bath 8.28 21 ก.ค. 2560 1 ม.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2560 -
0012
Symbol Type Dividend Date Dividend Operation Period Share
04 ส.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 TIW 1.00 Bath 0.70 25 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 -
KYE 30.36 Bath 5.64 24 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 -
03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 PTL 0.36 Bath 2.57 24 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 -
EPG 0.15 Bath 1.95 25 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 -
01 ส.ค. 2560 01 ส.ค. 2560 BTS 0.18 Bath 3.93 18 ส.ค. 2560 1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560 -
; ;